Hoe ga je om met kinderen op school?

Hoe ga je om met kinderen op school?


Auteur:Gerda Woltjer

  • Nederlands
  • 296 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • augustus 2010
  • Samenvatting

    Hoe ga je om met kinderen op school? levert belangrijke bouwstenen voor een goede relatie tussen leraar en leerling. Het boek sluit aan bij de SBL-competenties. Bij deze uitgave zit de Pabowijzer card met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.Een goede relatie tussen leraar en leerling is essentieel voor lesplezier en effectief onderwijs. Het pedagogisch handelen van de leraar moet hierop gericht zijn. Hoe ga je om met kinderen op school? biedt leraren (in opleiding) vaardigheden om op een pedagogisch effectieve manier met kinderen om te gaan. Dit kan door je te richten op het zelfbeeld van het kind (deel 1), een goede communicatie (deel 2), effectief belonen en straffen (deel 3) en reflectie op eigen handelen (deel 4).In deze nieuwe, vierde editie is nog meer de nadruk komen te liggen op het belang van een goede relatie tussen leraar en leerling. In elk hoofdstuk komt dit aan de orde, ondersteund met voorbeelden. De delen 3 en 4 zijn uitgebreid. Voor deel 3 is als invalshoek gekozen voor ‘Belonen en straffen’. Het sluit aan bij actuele inzichten op dit gebied. Deel 4 is verbreed naar ‘Reflectie op eigen handelen’. Het praktijkgerichte karakter van het boek is uitgebreid door aan elk hoofdstuk een paragraaf ‘Valkuilen en tips’ toe te voegen.