Hoe Bedoelt U ?

Hoe Bedoelt U ?


Auteur:F. Schulz Von Thun

  • Nederlands
  • 97 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2003
  • Samenvatting

    In het traditionele taalonderwijs wordt vrijwel uitsluitend aandacht besteed aan het zakelijke aspect van taalboodschappen: nauw keurig lezen en formuleren worden uitvoerig getraind. Schulz von Thun richt zich in dit boek met name ook op d andere aspecten van de boodschap, die naar zijn mening verwaarloosd zijn:Het expressieve aspect, waarin tot uitdrukking komt hoe de spreker o schrijver zichzelf presenteert. Het relationele aspect, waarbij het erom gaat wat de zender van de ontvanger vindt, of hoe de ontvanger zich door de zender behandeld voelt. Het appellerende aspect, dat betrekking heeft op de invloed die de zender probeert uit te oefenen op de ontvanger. Hoewel in eerste instantie ontworpen voor psychologen, is Hoe bedoelt u? evenzeer van belang voor taalbeheersers, en studenten aan sociale en pedagogische academies en lerarenopleidingen.Professor dr. Friedemann Schulz von Thun is hoogleraar in de psychologie aan de Universiteit van Hamburg. Hij houdt zich daar vooral bezig met de ontwikkeling en de humanistische psychologie. Zowel binnen als buiten de universiteit geeft hij communicatiecursussen.