Hjk Ontwikkeling Van Het Jonge Kind In De Basisschool

Auteur:C.F. van Parreren

  • Nederlands
  • 64 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • september 1999
  • Samenvatting

    Carel van Parreren propageerde het idee van ‘ontwikkelend onderwijs’, het bevorderen van de ontwikkeling van het kind door onderwijs. Het onderwijs moet niet wachten tot het kind een bepaald ontwikkelingsstadium heeft bereikt, maar dit samen met het kind opbouwen. Van Parreren heeft in het bijzonder aandacht besteed aan allerlei ontwikkelingspsychologische vraagstukken die samenhangen met het onderwijs aan jonge kinderen. Hierbij was zijn grondige kennis van de Russische psychologie, waarin de studie van de kleuterleeftijd veel belangrijke inzichten heeft opgeleverd, van grote dienst. In deze uitgave wordt ontwikkelend onderwijs voor kinderen van 4 tot 8 jaar beschreven. Aan de hand van concrete voorbeelden worden die aspecten van de persoonlijkheids- en sociale ontwikkeling van het kind behandeld, die hiervoor van direct belang zijn. Het boek is bestemd voor pabo’s, bij- en nascholingscursussen en in het algemeen voor leerkrachten in de onderbouw van de basisschool.