Hij koos de pijn

Auteur:Max Lucado

  • Nederlands
  • 191 pagina’s
  • Novapres
  • april 2003
  • Samenvatting

    Een spons doordrenkt met zure wijn.Een opschrift.Twee kruisen naast Christus.Er is al veel geschreven over het geschenk van het kruis zelf, maar hoe zithet met de andere geschenken? Wat weten we over de spijkers, de doornenkroonen de kleren die ze Hem afnamen? En wat valt er te zeggen over de kleren dieHij kreeg? Heb jij wel eens de tijd genomen om deze geschenken open temaken?Zullen we ze een voor een eens nader bekijken? Laten we ook deze genadegavenontdekken, voor het eerst of opnieuw. Als je ze aanraakt, als je het houtvan het kruis en de gevlochten doornenkroon voelt en de punt van de spijkeraanraakt, sta er dan bij stil en luister. Wellicht hoor je Hem danfluisteren:’Ik deed het speciaal voor jou.’