Het Ware Drama Van De Bounty

Het Ware Drama Van De Bounty


Auteur:Paul van der Put

  • Nederlands
  • 159 pagina’s
  • Walburg Pers
  • september 2005
  • Samenvatting

    In 1789, ruim tweehonderd jaar geleden, kaapten muiters HMS Bounty. Hoofdrolspelers in dit beroemde zeemansdrama zijn bullebak kapitein Bligh en zijn beledigende beschermeling Fletcher Christian, de leider van de muiterij.In de loop der tijd zijn hierover talloze boeken en films verschenen. Inmiddels hebben de kemphanen Bligh en Christian welhaast mythische proporties aangenomen. Maar wat leidde nu werkelijk tot de muiterij op de Bounty? Aan de hand van nieuwe feiten en met veel gevoel voor menselijke verhoudingen brengt oud-journalist Paul van der Out de drijfveren van de muiters in beeld.