Het Verhaal Van Het Kind

Auteur:L. Heemstra-Hendriksen

  • Nederlands
  • 200 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juni 2010
  • Samenvatting

    Het verhaal van het kind is een basisboek ontwikkelingspsychologie voor studenten in het hoger beroepsonderwijs. Ieder kind ontwikkelt zich grotendeels volgens een vastgestelde lijn; de kenmerken van ontwikkeling die algemeen en universeel zijn. Daarnaast heeft ieder kind zijn eigen kenmerken die het kind uniek maken. Ten slotte werkt de omgeving ook nog in op de ontwikkeling van het kind. Het samenspel van deze facetten, de interactie tussen het kind en zijn omgeving, draagt zorg voor wie het kind wordt, hoe hij reageert, en welke basis gelegd wordt. Het boek volgt drie kinderen, elk met een verhaal over zichzelf, in relatie tot zijn omgeving. Bij ieder verhaal worden diverse deelaspecten van de ontwikkelingspsychologie besproken. Door de heldere opbouw van de hoofdstukken is het boek gefaseerd te bestuderen: iedere leeftijdsperiode kan afzonderlijk gelezen worden. Ook kan gekozen worden voor een theoretische verdieping.