Het Verhaal Gaat … / 6 De Verhalen Van Lucas En Johannes

Auteur:Nico ter Linden

  • Nederlands
  • 366 pagina’s
  • Balans
  • oktober 2003
  • Samenvatting

    Met deel zes van Het verhaal gaat… voltooit Nico ter Linden zijn magnum opus: de hervertelling van de bijbelse verhalen, doorweven met de broodnodige uitleg. In dit laatste deel keert Ter Linden terug naar het Nieuwe Testament. Eerst vertelt hij de verhalen van Lucas zoals deze die neerschreef in zijn evangelie en in het daaropvolgende boek Handelingen.Daarna komt de auteur bij het evangelie van Johannes en het fascinerende boek waarmee de bijbel besluit: Openbaring. Dit is bij uitstek een geschrift dat om uitleg vraagt. Opnieuw slaagt Ter Linden erin de bijbel dichtbij te brengen en de verhalen te laten spreken.