Het verhaal achter Een cursus in wonderen

Het verhaal achter Een cursus in wonderen


Auteur:D. Patrick Miller

  • Nederlands
  • 285 pagina’s
  • Ankh-Hermes B.V.
  • juni 1998
  • Samenvatting

    HET VERHAAL ACHTER EEN CURSUS IN WONDERENEr zijn inmiddels al heel wat boeken verschenen waarin de inhoud van Een cursus in wonderen centraal staat. Sommige van die boeken geven ook aandacht aan de opmerkelijke ontstaansgeschiedenis van de Cursus. Wat het boek van Patrick Miller zo boeiend maakt, is het feit dat bier een rasjournalist aan het woord is, die een grondig onderzoek heeft gedaan naar de feiten en de meningen. De auteur laat duidelijk blijken dat hij Een cursus in wonderen goed kent en er vele jaren mee gewerkt heeft. Hij vertelt openhartig welke invloed dit boek op zijn leven heeft gehad. Tegelijkertijd streeft hij er voortdurend naar zo objectief mogelijk verslag te doen van zijn bevindingen. Het boek begint met een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de Cursus, met grote aandacht voor de mensen van het eerste uur, Helen Schucman en Bill Thetford. Daarna volgen enkele interviews met onder andere Jerry Jampolsky en Marianne Williamson, die beiden grote invloed hebben gehad op het in brede kringen bekend worden van de Cursus. Het tweede deel gaat over de inhoud van Een cursus in wonderen. Opmerkelijk en uniek is het dat in de talrijke interviews niet alleen kenners en leraren van de Cursus aan het woord komen, maar er ook ruimte is voor wat uitgesproken tegenstanders over het boek te zeggen hebben. De lezer kan zo zelf zijn conclusies trekken. In deel drie doen vijftien verschillende mensen verslag van hun praktijkervaringen met de Cursus en de invloed die de Cursus op hun leven heeft. Een informatief, eerlijk en vaak spannend boek over een intrigerend onderwerp binnen de wereld van de hedendaagse spiritualiteit.