Het Tropisch Zee-Aquarium

Het Tropisch Zee-Aquarium


Auteur:Nick Dakin

  • Nederlands
  • 207 pagina’s
  • Tirion Natuur
  • maart 2001
  • Samenvatting

    Het tropisch zee-aquarium, met zijn spectaculair gekleurde bewoners, is terecht het trotse middelpunt van menig huis. Hot tropisch zee-aquarium, met 155 afbeeldingen in kleur en 17 tekeningen, geeft beknopte en zinvolle oplossingen voor de problemen die zich kunnen voordoen. Hot geeft basisinformatie over de fysische en chemische factoren die werkzaam zijn in het systeem. Daarbij leert de lezer ook hoe hij deze factoren op elkaar laat inwerken, zodat een aangename leefomgeving ontstaat waarin de levende componenten (vissen, ongewervelden en planten) het uithouden en een natuurlijk bestaan kunnen leiden. Daarnaast worden algemene inleidingen gegeven over individuele vissoorten of groepen daarvan. Belangrijk zijn de honderden praktijkgerichte tips en raadgevingen. Deze tips worden vooral gegeven in de steeds terugkerende rubriek ‘vragen en antwoorden’, maar ook in de vorm van overzichtsschema’s voor ‘milieu en verzorging’, alsook in informatieve teksten bij do talrijke illustraties.