Het Tibetaans dodenboek

Auteur:F. Trungpa

  • Nederlands
  • 149 pagina’s
  • Felix
  • oktober 2002
  • Samenvatting

    De Bardo Thotrol is een beroemd Tibetaans-boeddhistisch geschrift dat inzicht geeft in de stadia van de geest tijdens en na het stervensproces. Daarin legt het de nadruk op de geestelijke vermogens tot projectie, waardoor deze ‘levensfase’ bijvorbeeld angstaanjagend of juist vredig kan zijn. Vlak na de dood kunnen deze projecties sterke vormen aannemen, omdat het bewustzijn niet meer door middel van het lichaam geaard is. Dit geschrift leert ons deze vormen te onderkennen en geeft ook van de verschillende stadia de evenzovele wegen aan om tot verlichting te komen. Traditioneel werd deze eeuwenoude tekst hardop voorgelezen aan de stervende om hem te helpen bevrijding te bereiken. Deze vertaling benadrukt de praktische raad die het boek ook aan de levenden biedt.Chogyam Trungpa heeft met een prachtig commentaar de tekst toegankelijk gemaakt voor de hedendaagse lezer. Hij is daarin niet alleen de inzicht gevende spirituele leraar, maar ook kenner van de psychologie van de mens.Dit boek is van belang voor hen die zich met het stevensproces bezig houden, alsmede voor hen die spiritueel inzicht in het leven van alledag trachten te verwerven.