Het Syndroom Van Ebel

Auteur:Willemien Vereijken

  • Nederlands
  • 256 pagina’s
  • Jasher Press & Co.
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    ‘Als het maar gezond is’ zal iedere aanstaande ouder antwoorden op de vraag of de voorkeur uitgaat naar een jongetje of een meisje. Het is meer dan zomaar eenantwoord, het is de oprechte hoop van iedere ouder, want met een gezond kind kanons leven verlopen zoals we het gepland hadden. We verheugen ons op de eerstestapjes, de eerste woordjes, de eerste schooldag. Al voor de geboorte hebben weverschillende mogelijkheden om te laten onderzoeken of ons kind gezond is endaar eventueel een beslissing over te nemen. Soms blijkt echter pas na een aantal maanden, of zelfs jaren, dat er toch iets misis met een kind, en helaas wordt niet altijd duidelijk wat dat dan is. Op dat momentblijkt dat de maakbare samenleving en maakbaar geluk niet bestaan, dat artsenook niet altijd een antwoord hebben, en dat je zelf vorm moet geven aan je leven.Het syndroom van Ebel is het hartverscheurende verslag van de zoektocht van Willemien Vereijken naar de arts die haar kan vertellen wat haar zoon Ebel mankeert. Meer nog is dit verhaal eenpleidooi voor een maatschappij die allemensen accepteert zoals ze zijn,zonder te snel een oordeel te vellen.