Het speelveld, de spelregels en de spelers

Het speelveld, de spelregels en de spelers


Auteur:Jan Vranken

  • Nederlands
  • 380 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    Dit is de vijfde editie van het handboek dat voorheen Het speelveld en de spelregels heette en dat twintig jaar geleden voor het eerst verscheen. De nieuwe titel symboliseert een vrij grondige herziening en een verdere dynamisering.De meest opvallende wijziging is dat Geert Van Hootegem erbij kwam als coauteur en zijn rijke kennis over arbeid en organisatie meebracht. Verschillende hoofdstukken werden inhoudelijk grondig onder handen genomen, zoals dat over ongelijkheid en over organisatie. We voegden een hoofdstuk toe over maatschappelijke ontwikkelingen (en hun impact op de klassenstructuur) en diepten paragrafen, zoals over communicatie (ICT) en over verandering (transities), uit. Ook lasten we een bespreking van Luhmann (opnieuw) in.Formeel pasten we de volgorde van de hoofdstukken aan om sneller tot de kern van de zaak door te dringen. Zo bespreken we van bij het begin een aantal belangrijke maatschappelijke problemen en uitdagingen en verschoven we het hoofdstuk over sociologische paradigma’s naar het einde. Tot slot zullen we bij deze editie meer en systematischer gebruik maken van de virtuele ruimte om tot een multimediaal product te komen. Online vindt de lezer een volledig herwerkte en aanpasbare powerpointpresentatie, evenals studietaken, zelftoetsen en ander materiaal.Het doel van het handboek is nog altijd om de verworvenheden van de sociologische kennis onder te brengen in een samenhangend geheel om zo bij te dragen tot een betere kennis van de samenleving en haar belangrijkste componenten. Zo kunnen de lezers de grote ontwikkelingen met kennis van zaken in hun context plaatsen, maar evenzeer meer leren over hun eigen positie in de samenleving en hoe die hun gedrag beinvloedt. Het ontwikkelen van een ‘sociological imagination’ helpt om de juiste vragen te stellen over de samenleving en om relevante antwoorden te vinden. Het gaat over de grote dilemma’s: individu versus samenleving, mogelijkheden versus beperkingen, nature versus nurture, solidariteit versus strijd, gelijkheid versus ongelijkheid. Van dat laatste thema maakten we de ‘rode draad’ doorheen deze nieuwe editie. We doen dat vanuit een eigen zicht op de drijvende krachten in de samenleving, met name de gestructureerde gehelen en de collectieve spelers (groepen, organisaties, instituties).OVER DE AUTEURSJan Vranken is emeritus gewoon hoogleraar van de Universiteit Antwerpen, waar hij in onderwijs en onderzoek actief was over ongelijkheid, armoede, stedelijke problemen en diversiteit. Hij richtte er het Centrum OASeS op en de jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting. Hij blijft actief op deze onderzoeksterreinen, ook buiten de academische wereld.Geert Van Hootegem is gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn specialiteiten zijn arbeids- en organisatiesociologie, organisatieredesign en veranderingsmanagement. Omdat niets zo praktisch is als een goede theorie ondersteunt hij zowel profit als social organisaties vanuit het modern sociotechnisch gedachtengoed.Erik Henderickx is hoogleraar sociologie, arbeidssociologie en HRM aan de Universiteit Antwerpen en academisch verantwoordelijke bij de AMS (Antwerpen Management School). Zijn onderzoek betreft de rol van HRM binnen organisaties, plaats- en tijdonafhankelijk werken en de uitdagingen van de ‘ambidextrous organization’.Luc Vanmarcke is docent sociologie aan de Vives-hogeschool te Kortrijk en tot voor kort aan de Arteveldhogeschool Gent. Hij heeft vooral belangstelling voor theoretische sociologie en in het bijzonder voor cultuur- en kunstsociologie en rechtssociologie.DOWNLOADSAls docent vindt u bij dit boek interessant didactisch-ondersteunend materiaal. Naast een volledig uitgewerkt en eenvoudig aanpasbaar pakket slides bij het handboek, zal u er op korte termijn ook een glossarium met de belangrijkste begrippen, een aantal leuke suggesties voor interessant materiaal voor de sociologiedocent en voorbeelden van zelfstudietaken voor uw studenten kunnen terugvinden. Het pakket zal elk half jaar worden aangevuld en geactualiseerd.De slides bij hoofdstuk 1 kan iedereen vrij raadplegen.