Het sociaal plan in de praktijk

Het sociaal plan in de praktijk


Auteur:R.J. Van Der Ham

  • Nederlands
  • 304 pagina’s
  • SDU Uitgever
  • juni 2012
  • Samenvatting

    Reorganisaties en het opstellen van een sociaal plan zijn aan de orde van de dag. Het herplaatsen en afvloeien van medewerkers zijn ingrijpende en complexe aangelegenheden. Het sociaal plan in de praktijk 2012-2013 biedt directieleden en P&O managers praktische handvatten: op arbeidsrechtelijk, financieel, organisatiekundig en personeelsterrein. Het sociaal plan in de praktijk 2012-2013 besteedt uitvoerig aandacht aan: de rol van vakorganisaties en OR, het management en de afdelingen Finance en HRM de communicatie met de medewerkers. de belangrijkste juridische aspecten van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht talrijke tips op het gebied van Finance, HRM en organisatiekunde de procedures voor herplaatsing en ontslag en ontslaguitkeringen praktische onderwerpen op uitvoeringsniveau, zoals de berekening van de opzegtermijn, non-activiteit, voortzetting van de pensioenverzekering, veelal aan de hand van checklists en tabellen het in de hand houden van de kosten van het sociaal plan. De ervaring van de vier auteurs staat borg voor een praktijkgerichte aanpak vanuit een integrale visie.