Het Rooms-Katholicisme

Het Rooms-Katholicisme


Auteur:Paul van Geest

  • Nederlands
  • 180 pagina’s
  • Kok
  • maart 2003
  • Samenvatting

    Dit ‘Wegwijs’-deeltje geeft in kort bestek informatie over de vele aspecten van de belangrijke rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Naast de historie van deze kerk, komen haar geloofsleer, sacramenten, rijke liturgie en organisatie aan de orde. De auteur gaat vooral in op de- Nederlandse situatie met haar verschillende stromingen en richtingen.