Het recept voor een succesvolle fusie

Het recept voor een succesvolle fusie


Overige betrokkenen:Jan Van Raes

  • Nederlands
  • 150 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • april 2009
  • Samenvatting

    In alle mogelijke sectoren worden organisaties samengevoegd. Toch mislukken meer dan de helft van deze fusies en overnames. Onderzoek suggereert dat de binding van het personeel met de nieuwe fusieorganisatie daarbij een belangrijke rol speelt. De personeelsleden voelen zich te weinig betrokken bij een fusieorganisatie en zijn daardoor minder bereid om zich (extra) in te zetten om de fusie te doen slagen. Vooral in fusies waarbij het topmanagement een onmiddellijke integratie van de vorige organisaties verwacht en over de vroegere organisaties niet meer gesproken mag worden, is de kans groot dat personeelsleden afhaken. Een mislukking van de fusie komt dan heel dichtbij. Mits een gepaste managementaanpak is een fusie voor het personeel echter niet noodzakelijk een frustrerende en bedreigende ervaring. In dit boek verklaren we waarom personeelsleden zich moeilijk binden met de fusieorganisatie en gaan we dieper in op zeven factoren die de binding met de fusieorganisatie bepalen. Rekening houden met deze factoren verhoogt de kans op een succesvolle fusie of overname. Dit boek is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. Het geheel is gespekt met concrete voorbeelden en is dan ook vlot leesbaar. Dit werk richt zich tot iedereen die meewerkt aan de realisatie van een fusie, zowel in het bedrijfsleven, de non – profitsector als de sportwereld.