Het Platteland

Het Platteland


Auteur:Sietse van der Hoek

  • Nederlands
  • 173 pagina’s
  • Uitgeverij Contact
  • maart 2002
  • Samenvatting

    Eeuwenlang waren de boeren hart en ziel van het platteland. De lage helft van Nederland bestaat dankzij de monniken en boeren die stukje bij beetje, poldertje voor poldertje, de moerassen en slikken drooglegden en ontgonnen en er groene weiden en vruchtbare akkers van maakten. En nu?Nu is er het keerpunt in de geschiedenis. ‘De stad heeft ons niet meer nodig,’ zegt een boer in dit boek en misschien is het waar. De supermarkt in de grote stad haalt overal ter wereld het voedsel vandaan, waar het maar goedkoop is – en dat is niet vaak meer bij de Nederlandse boer. Gemiddeld elf boeren per dag houden op met boeren, verkopen hun have en goed en zijn dan pardoes miljonair, terwijl ze voordien altijd sober moesten leven op de boerderij. Maar hun land zijn ze kwijt. Wat betekent dat voor hen, voor hun gezin? Hoeveel van de honderdduizend boerenbedrijven die er nog zijn zullen de komende tien jaar overleven? De natuur, althans wat daar in Nederland voor doorgaat, eist steeds meer ruimte op, en ook dat zal het aanzien van het platteland veranderen.Sietse van der Hoek ging langs bij de boeren zelf en hoorde hun verhalen aan. Zijn korte schetsen van de stand van zaken op het Nederlandse platteland beschrijven een belangrijk moment in de geschiedenis: na de varkenspest, de BSE- en de MKZ-crisis lijkt nu de hele boerenstand in een crisis te verkeren. Op dit moment is zeventig procent van het totale oppervlak van Nederland groene cultuurgrond, maar resteert er nog platteland als de boerenstand verdwijnt? De reeds gepubliceerde artikelen in het Volkskrant Magazine, die de basis vormen voor het boek, zullen worden herzien en geactualiseerd.