Het paradijs overzee

Het paradijs overzee


Auteur:Gert Oostindie

  • Nederlands
  • 385 pagina’s
  • Samenvatting

    Het paradijs overzee, biedt een verrassende en prikkelende rondgang langs de voornaamste thema’s van een geschiedenis die de voormalige kolonien en hun moederland nog altijd aan elkaar bindt. Met grote kennis van zaken schrijft Gert Oostindie over de vaak ontstellende zelfzucht, achteloosheid en naiviteit van de Nederlanders, maar ook over de wanhopige pogingen er toch iets goeds van te maken. Het boek gaat over Surinamers, Antilliananen en Arubanen. Hun ervaringen onder het kolonialisme en hun moeizame groei naar een eigen identiteit. Over het onbestemde karakter van wat zo bedrieglijk wordt aangeduid als de Nederlandse Caribien, een verzameling gebieden die in culturele zin nooit een eenheid vormden en waarvan de bewoners sinds de exodus naar Nederland op gang kwam zelfs geografisch niet meer eenvoudig zijn aan te wijzen. Veelvuldige verwijzingen naar de Caraibische context van deze geschiedenis dragen ertoe bij dat ‘Het paradijs overzee’ een intrigerend beeld geeft van een verzameli