Het onzichtbare label

Het onzichtbare label


Auteur:Evert-Jan Quak

  • Nederlands
  • 183 pagina’s
  • Stichting LM Publishers
  • september 2009
  • Samenvatting

    Veel mensen zijn zich bewust van de grote structurele problemen die bestaan in de internationale productie en handel. Maar willen we een bijdrage leveren aan een betere wereld, dan lopen we al gauw tegen grote dilemma’s aan: door onze eigen consumptiepatronen houden we misstanden ook weer in stand. De benodigde informatie blijkt onbetrouwbaar en voor veel producten is er gewoon geen duurzaam alternatief. De schade aan mens en aarde blijft als gevolg daarvan onzichtbaar op de labels van bijvoorbeeld onze mobiele telefoons, spijkerbroeken en medicijnen. De mens is naast consument ook werknemer, spaarder en soms ook belegger. Hij of zij kan daarom op verschillende manieren invloed uitoefenen op keuzes van bedrijven en overheden die de wereld schoner en eerlijker kunnen maken. Het onzichtbare label laat zien dat de huidige regels, wetten en gedragscodes niet afdoende zijn om te komen tot werkelijk eerlijke, duurzame en ethische productievormen. Het boek biedt instrumenten en daagt de lezer uit om duurzaam te handelen. Het boek is uitgegeven in samenwerking met SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen). AuteurSOMO is een non-profit onderzoeks- en adviesbureau in Amsterdam. Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan vorig jaar kreeg journalist Evert-jan Quak de opdracht de informatie uit een aantal SOMO-onderzoeken toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dit mondde uit in het boek Het onzichtbare label. De thema’s van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling staan hierin centraal. Waar SOMO zich normaal richt op andere maatschappelijke organisaties en beleidsmakers, wil dit boek nadrukkelijk alle bewuste burgers bereiken. Evert-jan Quak is freelance journalist, gespecialiseerd in globaliserings- en ontwikkelingsvraagstukken. Hij schrijft onder andere voor Vice Versa, IS en The Broker. Hij werkte drie jaar lang als verslaggever op het Binnenhof, en schreef over de publieke sector voor het vakblad PM.