Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk

Auteur:Abraham

  • Nederlands
  • 401 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • mei 2005
  • Samenvatting

    Hoe is het mogelijk dat:- een vrouw alleen het gevoel heeft contact te hebben met mensen, mannen en vrouwen, als ze ook seks met hen heeft gehad?- een man zijn vriendin vermoordt om te voorkomen dat zij hem in de steek zal laten?- een beroemd kunstenaar elk optreden als een nieuw eindexamen beleeft?- een competente manager vastloopt in zijn werk?- iemand zijn naderende dood onder ogen ziet zonder in paniek te raken?Veel in eerste instantie vreemd gedrag kan worden gezien als een uiting van het functioneren op een van de zogehetenontwikkelingsniveaus, onderling totaal verschillende belevingswerelden met elk een eigen wijze van denken, voelen en handelen. Ieder mens functioneert op meerdere niveaus. Het Ontwikkelingsprofiel biedt de mogelijkheid deze in kaart te brengen.In deel 1 van de uitgave wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingsniveaus en van de wijze waarop middels een interview de gegevens verkregen en geinterpreteerd kunnen worden die nodig zijn voor het opstellen van een Ontwikkelingsprofiel.Deel 2 behandelt het gebruik van het profiel bij persoonlijkheidsdiagnostiek en bij de indicatiestelling van verschillende vormen van psychotherapie.Deel 3 beschrijft een aantal andere toepassingsgebieden, waaronder arbeidsgerelateerde problematiek en forensisch onderzoek.In deel 4 komt het wetenschappelijk onderzoek aan de orde. De toetsing van het Ontwikkelingsprofiel op criteria als betrouwbaarheid en validiteit wordt daarin gevolgd door een aantal voorbeelden van onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van het profiel. Het boek wordt afgesloten met de bespreking van een aantal veel gestelde vragen, een nabeschouwing en een index van de belangrijkste onderwerpen.Net als bij de vorige druk verschijnt er parallel aan Het Ontwikkelingsprofiel een uitgave met het volledige Registratieprotocol, voorzien van een cd-rom waarmee het profielschema kan worden geprint en waarop een aantal uitgewerkte interviews is opgenomen. Lees verder…