Het onbekende Rusland

Het onbekende Rusland


Auteur:Olga Atrosjtsjenko

  • Nederlands
  • 222 pagina’s
  • nai010 uitgevers
  • december 2010
  • Samenvatting

    Het onbekende Rusland vertelt het verhaal van de (kunst)historische band van Rusland met zijn zuiderburen: Oezbekistan (vroeger Turkestan), de Kaukasische landen (Georgie, Armenie) en de Krim – een band die werd kenmerkt door fascinatie voor de orientaalse tradities en een opeenvolging van veroveringsoorlogen.De belangrijkste kunstenaar in deze context is Vasili Vereshchagin (1842–1904). Hij reisde met het leger mee op veldtochten richting het zuiden. Als een oorlogsfotograaf avant la lettre schilderde hij zowel de onbarmhartige werkelijkheid van de oorlog als de rijkdom van de orientaalse culturen en gaf daarmee een blik op een onbekende negentiende-eeuwse orientaalse wereld. Natuurlijk kenden deze landen ook hun eigentijdse kunstenaars, zij tonen hun interpretatie van de rijke tradities van hun land die zij ook tijdens het Russisch bewind bleven ontwikkelen.In deze publicatie worden de historische en kunsthistorische context en de ontwikkeling van deze gevarieerde groep kunstenaars rijk geillustreerd en toegelicht. Vanuit verschillende invalshoeken belichten de auteurs de negentiende-eeuwse Russische cultuur en haar uiteenlopende visies op imperialisme en kolonialisme en de strijd van de Kaukasische en Centraal Aziatische volkeren voor vrijheid en onafhankelijkheid. Met meer dan honderd werken van Vasili Vereshchagin, Martiros Sarian, Vasili Polenov, Niko Pirosmanishvili, Pavel Koeznetsov, Jevgeni Lansere e.a.