Het Nederlandse sieraad in de 20ste eeuw

Auteur:M. Unger

  • Nederlands
  • 583 pagina’s
  • Thoth
  • augustus 2004
  • Samenvatting

    Het Nederlandse sieraad in de 20ste eeuw bestrijkt onder meer de avant-garde van de Nieuwe Kunst, fraai juwelierswerk uit de jaren twintig, het gehamerde zilver van de Amsterdamse School, onedele sieraden, oorlogssieraden, de draadconstructies uit de jaren vijftig en de opzienbarende ontwikkelingen van de Nederlandse avant-garde ontwerpers vanaf de late jaren zestig, aangevuld met de populaire genres vaals de Zeeuwse knop en het mannensieraad uit de jaren negentig. Het sieraad is een kleinood waaraan zich zowel voor de maker als voor de drager vele betekenissen kunnen hechten, zoals praktische, esthetische en emotionele. Deze rijkdom dient als leidraad voor dit boek, waarin voor het eerst de geschiedenis van het Nederlandse sieraad vanaf het begin van de twintigste eeuw in zijn geheel wordt behandeld. De sieraden worden geplaatst in hun culturele, politieke, maatschappelijke en economische context. Het boek schenkt uitvoerig aandacht aan afzonderlijke sieraden, zowel de avant-gardistische als de klassieken en populaire, en aan de ontwerpers en makers ervan. De bijna 400 illustraties bieden een schat aan visuele informatie, die ongekend is in het vak.