Het Nederlands strafprocesrecht

Het Nederlands strafprocesrecht


Auteur:G. Corstens

  • Nederlands
  • 964 pagina’s
  • Kluwer
  • augustus 2008
  • Samenvatting

    In de 6e druk van Het Nederlands strafprocesrecht zijn uiteraard alle recente wetswijzigingen, nieuwe rechtspraak en publicaties verwerkt. Veel aandacht is noodzakelijkerwijs uitgegaan naar de terrorismewetgeving die voor veel veranderingen heeft gezorgd op het terrein van de opsporingsbevoegdheden en de dwangmiddelen. Zo is de hantering van een aantal bijzondere opsporingsbevoegdheden (bijv. infiltratie en observatie) ook al in een vroeg stadium mogelijk is gemaakt, te weten bij aanwijzingen van een terroristisch misdrijf. Daarmee is het opsporingsbegrip aanzienlijk uitgebreid. Als gevolg van de invoering van diezelfde wetgeving is naast de bedreigde getuige ook de figuur van de afgeschermde getuige komen opzetten. Die kan worden ingezet als het gaat om geheime informatie van de AIVD. De technologische ontwikkelingen op het terrein van de telefonie en de ICT in het algemeen hebben ook gezorgd voor fikse aanpassingen van de strafvordering: het aftappen van e-mail-verkeer en internet-chatten is (opnieuw) geregeld). Ten slotte moeten nog de stroomlijning van het hoger beroep en de nieuwe OM-afdoening die in de plaats komt van de transactie, worden vermeld.