Het Moet Moet Moet

Het Moet Moet Moet


Auteur:M. Kwee

  • Nederlands
  • 131 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • mei 2005
  • Samenvatting

    Is het gas wel uit? Zijn de deuren op slot? Ik voel me vies! Mensen voelen van tijd tot tijd de dwang bepaalde dingen te doen. Tot de normale dwang behoort precies, nauwgezet en gewetensvol gedrag. Bij sommige mensen gaat deze dwang de normale gang van zaken overheersen dat het hun tot last wordt. Er is dan sprake van een dwangneurose, die zich vooral openbaart in wasdwang voortkomend uit smetvrees, en controledwang voortkomend uit twijfelzucht. Wie van zulke dwangverschijnselen last heeft wordt in dit boekje uitgenodigd na te gaan of en in welke mate dat het geval is. Hoe ontstaat dwang? Hoe wordt dwang in stand gehouden? Hoe komt men er van af? Het boekje geeft een overzicht van een reeks doeltreffend gebleken technieken en de toepassing ervan.