Het Midden Oosten

Het Midden Oosten


Auteur:Bernard Lewis

  • Nederlands
  • 422 pagina’s
  • Forum
  • maart 2001
  • Samenvatting

    Het Midden-Oosten is van oudsher een regio met een diepgewortelde cultuur en de bakermat van drie wereldgodsdiensten, Het was een knooppunt van waaruit ideeen, handel en soms ook legers over de omliggende streken zijn uitgewaaierd. In dit leesbare en breed opgezette boek schetst Bemard Lewis de veranderingen van het MiddenOosten, te beginnen met de twee grote keizerrijken, het Romeinse en het Perzische, die tweeduizend jaar geleden streden om de macht in de regio; de ontwikkeling van het monotheisme en de groei van het christendom; de verbazingwekkend snelle verspreiding van de islam over een zo groot gebied; de golven invasies vanuit het oosten en de Mongoolse hordes van Gengis Khan; de opkomst van de Ottomaanse Turken in Anatolie, de mammelukken in Egypte en de Safawiden in Perzie; de triomfen en het verval van het grote Ottomaanse rijk en het veranderde machtsevenwicht tussen de moslims en de christelijke wereld op het moment dat de Russen hun expansie in het zuiden zochten en de Europese handel zich verplaatste van het Middellandse Zeegebied naar de Atlantische kust. Bernard Lewis beschrijft de factoren die de geschiedenis van het Midden-Oosten bepaalden: de invloed van de islamitische godsdienst en rechtspraak; de bureaucratische tradities; de diversiteit van de handel en de opmerkelijke varieteit aan gewassen; de elites op militair, economisch, godsdienstig, intellectueel en artistiek gebied – en het gewone volk, waaronder ook groepen als slaven, vrouwen en ongelovigen. Het Midden-Oosten is geschreven door een arabist die een leven lang de ontwikkeling van deze regio heeft bestudeerd. Het boek biedt een schat aan informatie en illustreert die met aansprekende details. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de grote invloed die de islamitische wereld op het Westen heeft gehad en aan de invloed van Europa op het Midden-Oosten.