Het mediaboek

Het mediaboek


Auteur:Jochum de Graaf

  • Nederlands
  • 209 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • augustus 2012
  • Samenvatting

    De tijd dat Nederland een overzichtelijk medialandschap had, dat in één huishouden één krant werd gelezen, dat men naar de eigen omroep op dat ene tv-kanaal keek en naar die ene radiozender luisterde, ligt ver achter ons. Media zijn er altijd, overal en alom. Niet alleen zijn het er veel, ze zijn ook voortdurend aan verandering onderhevig.Tegen deze woelige achtergrond is Het mediaboek vooral een poging om een eerste inzicht in de werking van de media te bieden en vervolgens een handleiding voor het omgaan met die media. Daarbij gaat het niet om een doorwrochte inleiding in de communicatiewetenschappen. Het gaat ook niet om een uitgebreide cursus journalistiek. ‘Het mediaboek’ is vooral een praktisch boek als hulp voor al die organisaties en personen, die in de overdaad aan nieuwszoekende zenders en programma’s een weg willen vinden.Het betreft een volledig geactualiseerde, veertiende druk. In deze editie is veel nieuw materiaal opgenomen dat antwoord moet geven op de vraag: ‘Wat bieden de sociale media’?