Het liedboek

Het liedboek


Auteur:Francesco Petrarca

  • Nederlands
  • 320 pagina’s
  • Athenaeum-Polak & Van Gennep
  • maart 2012
  • Samenvatting

    In Het Liedboek heeft Petrarca zijnliefde voor de onbereikbare Laura opmonumentale wijze verbeeld, van deeerste verliefdheid tot het momentwaarop hij bericht krijgt van haardood. Ook na haar dood laat zij hemniet met rust en schrijft hij nog honderdgedichten. In totaal bevat HetLiedboek 366 gedichten, behalve sonnetten de dichtvorm aller dichtvormen ook canzones, balladen, sestinesen madrigalen, die tezamen kunnenworden gelezen als een lyrisch dagboek.De taal is ongehoord voor hetItalie van de veertiende eeuw: gulzig,scherp en gevoelig. Het boek luiddede renaissance van de literatuur inen is van blijvende invloed gebleken.Natuurlijk ook omdat het onderwerp,(onvervulde) liefde, van alletijden is.