Het Lied Van De Liefde

Het Lied Van De Liefde


Auteur:Anselm Grun

  • Nederlands
  • 162 pagina’s
  • Uitgeverij Ten Have
  • juni 2010
  • Samenvatting

    Het is van alle tijden dat mensen hun verlangen naar liefde uitdrukken in liederen. Anselm Grun neemt de bijbelse hoogliederen van Paulus en Salomo onder de loep en slaat de brug naar onze tijd. In dit boek benadert Grun het thema ‘liefde’ vanuit het beroemde dertiende hoofdstuk uit de eerste Korintiersbrief van Paulus en vanuit het oudtestamentische, zinnenprikkelende boekje ‘Hooglied’ van Salomo. Gruns interpretatie is verrassend en praktisch: hij behandelt de liefde expliciet vanuit de filosofie, psychologie en relatietherapie.Een origineel boek met eyeopeners over het thema, dat zo ook het belang van de christelijke spiritualiteit op het gebied van de liefde aantoont.Anselm Grun is monnik en economisch directeur van de benedictijnenabdij Munsterschwarzach. Hij combineert benedictijnse spiritualiteit met inzichten uit de psychologie en filosofie. De zoektocht naar levenskunst, verlangen en geluk is daarbij een belangrijk thema. Deze frisse kijk op een eeuwenoude traditie spreekt velen aan. Zijn boeken zijn wereldwijde bestsellers.