Het leven gaat er een lichte gang

Het leven gaat er een lichte gang


Auteur:Maarten van Doorn

  • Nederlands
  • 328 pagina’s
  • Waanders
  • november 2001
  • Samenvatting

    Dit boek vertelt het verhaal van de derde stad van het land, een stad met een sterk groeiende bevolking, een cultureel centrum van formaat. Het vertelt van een bevolking waarbinnen de (oud-) indischgasten een belangrijke groep vormden. Van een bevolking bovendien die relatief welvarend was, wat zich onder andere uitte in een groot aantal (Duitse) dienstbodes, auto’s en boekhandels. Van een bestuur dat de stad tot een moderne metropool wilde maken met architectonisch fraaie nieuwbouwwijken, groengebieden en verkeersdoorbraken. Van een economische crisis die belangrijke gevolgen had voor de werkgelegenheid en de levensomstandigheden van ieder Hagenaar, die daar o.a. op reageerde met specifiek stemgedrag. Kortom de geschiedenis van Den Haag in het interbellum.