Het Leeuwarden Gevoel

Auteur:G. Brugman

  • Nederlands
  • 269 pagina’s
  • Friese Pers Boekerij
  • mei 2008
  • Samenvatting

    Een stad is wat de inwoners er van maken. Wat ze er bij voelen, wat ze er beleven. Gitte Brugman selecteerde uit de Leeuwarder Courant vijftig opvallende artikelen over naoorlogse gebeurtenissen en mensen in de Friese hoofdstad. Bovendien laat ze vierenvijftig bekende en minder bekende Leeuwarders vertellen over hun band met de stad.