Het Journaal van Abel Tasman

Het Journaal van Abel Tasman


Auteur:Abel Janszoon Tasman

  • Nederlands
  • 208 pagina’s
  • Uitgeverij WBOOKS
  • april 2006
  • Samenvatting

    Al vroeg in de zestiende eeuw leefde het idee dat zich zuidelijk van de uiterste punt van Afrika een groot vasteland, Terra incognita Australis, moest bevinden. Schipper Willem Jansz. was met zijn schip het Duyjken de eerste Europeaan die in maart 1606 het land inzicht kreeg. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) besloot een expeditie uit te rusten om het geheimzinnige Zuidland te ontdekken. Op 14 augustus 1642 vertrokken twee schepen, de Zeehaen en de Heemskerck, onder bevel van commandeur Abel Tasman uit Batavia, de hoofdzetel van de VOC in Azie in zuidelijke richting. Ruim drie maanden later zag de bemanning in heleos-ten hoge bergen opdoemen. Van zijn reis, de dramatische ontmoetingen met de Maori’s en de wederwaardigheden van de schepen heeft Tasman nauwgezet verslag laten maken. Zijn gedetailleerde, geillustreerde scheepsjournaal, dat eveneens de oudst bekende afbeeldingen van Maori’s toont, is dan ook een topstuk van het Nationaal Archief in Den Haag. Het zeventiende-eeuwse journaal is op initiatief van het Nationaal Archief hertaald door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman, die beiden hun sporen in de geschiedenis van de ontdekkingsreizen hebben verdiend. Alle oorspronkelijke afbeeldingen worden in de uitgave opgenomen. Een inleiding, geillustreerd met zeventiende-eeuwse kaarten van Australie en Zuidoost-Azie uit het Nationaal Archief, maakt de lezer wegwijs in het journaal.