Het Jodendom

Het Jodendom


Auteur:A. van der Heide

  • Nederlands
  • 190 pagina’s
  • Kok
  • november 2001
  • Samenvatting

    Op een toegankelijke wijze wordt een beschrij-ving gegeven van de joodse godsdienst, zoals die zich in een lange geschiedenis heeft ontwikkeld en in de huidige tijd wordt beleefd en geleefd.Na de geschiedenis van het joodse volk volgt een overzicht van de belangrijkste joodse geschriften (Bijbel, Talmud, Midrash, Zohar) en de belangrijkste godsdienstige voorstellingen (Halacha, Kabbala, Messianisme). Een apart hoofdstuk is gewijd aan joodse feesten, rituelen en gebruiken.