Het Is En Blijft Familie

Het Is En Blijft Familie


Auteur:Marjan de Vries

  • Nederlands
  • 156 pagina’s
  • Nieuwezijds
  • april 2006
  • Samenvatting

    De omgang tussen ouders en hun volwassen kinderen verloopt niet altijd vlekkeloos – iedereen is het wel eens oneens met een ander en niet iedereen is even ideaal als de spreekwoordelijke schoonzoon. Soms lopen de spanningen echter zo hoog op dat een relatie verstoord raakt en toenadering onmogelijk lijkt. Toch valt er vaak wel iets aan te doen.Marjan de Vries beschrijft en analyseert herkenbare probleemsituaties uit haar praktijk: een moeder met een nieuwe partner, bemoeizieke schoonouders, een veeleisende vader, een zoon die zich schaamt voor zijn ouders, een dochter die te veel verwacht, een afstandelijke schoonzoon, gescheiden ouders die maar blijven ruzien. Welke interactiemechanismen spelen in dit soort situaties een rol? Waar gaat het fout? Hoe kan het contact verbeterd worden? In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan verhoudingen die bijzonder problematisch zijn, bijvoorbeeld door alcohol, drugs, extreme stemmingswisselingen of een persoonlijkheidsstoornis.Verstoorde relaties leveren niemand iets op. Verandering is in veel situaties te realiseren. Dit boek helpt daarbij. Het biedt aanknopingspunten om de onderlinge verhoudingen anders te benaderen en de impasse te doorbreken; niet alleen in verstoorde ouder-kindrelaties maar ook in andere problematische relaties.Marjan de Vries is psychologe en heeft met Aagje Gest een praktijk in Naarden – de Psychologenpraktijk voor Directieve Interventies, PDI. Zij is medeauteur van Grenzen stellen om ruimte te krijgen.