Het herstel van het gewone leven

Auteur:W. ter Horst

  • Nederlands
  • 112 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juli 1999
  • Samenvatting

    Dit boekje is een zeer praktische handreiking voor iedereen die bij opvoeden betrokken is. Sinds 1977, toen de eerste druk verscheen, is dit boek vijf maal ongewijzigd herdrukt. In 1986 heeft de auteur zijn tekst, zoals hij zegt ‘opgeknapt en op de hoogte van de tijd gebracht’. Deze uitgave is alweer een herdruk van die versie.Niet alleen door zijn direct praktische bruikbaarheid, maar vooral ook door de opvoederswijsheid die eruit spreekt, en door zijn eenvoud, biedt het boek een zeer toegankelijke basis voor het handelen van alledag in situaties die extra aandacht vragen.De vraagstelling is: Wat kan er in het leven van alledag gedaan worden om het vastgelopen opvoedingsgebeuren weer vlot te krijgen? Wat kunnen opvoeders doen voor het herstel van het gewone leven? Het boek is geschreven door hen die in het gewone leven met opvoedingsproblemen te kampen hebben, voor de dagelijkse opvoeders en hun begeleiders.W. ter Horst (1929) is oud-hoogleraar orthopedagogiek aan de RU Leiden. Daarvoor werkte hij in het buitengewoon onderwijs en in het inrichtingswerk. Hij vond dat het daar ontbrak aan een theorie die te gebruiken was in het leven van alledag. Vandaar dat hij zich ging bezighouden met enerzijds theorievorming en anderzijds – in samenhang daarmee- met het ontwikkelen van eenvoudig toepasbare richtlijnen voor de dagelijkse opvoeders in een problematische opvoedingssituatie. Een van de resultaten hiervan is dit boekje, dat de aandacht ruimschoots waard is.