Het Hermetisch Zwart

Het Hermetisch Zwart


Auteur:Marguerite Yourcenar

  • Nederlands
  • 363 pagina’s
  • Athenaeum-Polak & Van Gennep
  • oktober 2002
  • Samenvatting

    In Het hermetisch zwart wordt het tragische tot beschreven van een bijzonder mens: de zestiende-eeuwse medicus, alchimist en filosoof Zeno. Vanaf zijn geboorte in Brugge aan het begin van de zestiende eeuw tot de catastrofe die zijn leven afsluit, volgen we hem bij zijn studie, op zijn reizen door Europa en het Nabije Oosten en in zijn werk als hofarts. Zeno is een man van vlees en bloed, die zich halverwege tussen Middeleeuwen en de moderne tijd bevindt, tussen hermetisme en kabbala aan de ene en een nauwelijks nog te verwoorden atheisme aan de andere kant. Het boek geeft een fantastisch beeld van een fascinerend tijdperk vol contrasten.De titel Het hermetisch zwart is ontleend aan een alchemistische formule, waarmee de fase van de ontbinding en de splitsing van de stof werd aangeduid, het eerste stadium op de weg naar de bereiding van goud.L’oeuvre au noir (Het hennetisch zwart) werd in 1968 met de Prix femina bekroond en was onmiddellijk een groot internationaal succes. Marguerite Yourcenar, pseudoniem van Marguerite Cleenewerck de Crayencour (1903-1987), was de eerste vrouw die werd opgenomen in het ‘college van onsterfelijken’: de Academie Francaise.