Het Helend Hart

Het Helend Hart


Auteur:Guy Corneau

  • Nederlands
  • 255 pagina’s
  • Servire
  • juni 2001
  • Samenvatting

    Het helend hart een boek waarin de auteur de zin van ziekte, lijden en tegenslag probeert te duiden. Daarbij schroomt hij niet af te dalen in zijn eigen verleden, in zijn worsteling met zijn eigen ziektegeschiedenis.Dit boek opent met een indrukwekkende beschrijving van een persoon – de auteur – die lijdt aan een chronische darmaandoening, en geleidelijk meer en meer wegglijdt in zijn ziekte en de naderende dood. Het is duidelijk dat Guy Corneau hier geen studeerkamerwijsheid biedt, maar put uit eigen ervaring.Corneau kwam gelukkig tot het inzicht dat het lijden ons een bijzondere gelegenheid biedt – zij het een moeilijke en pijnlijke – om het lijden te overstijgen. Ware genezing is meer dan het stillen van de pijn of het repareren van het lichaam. Als wij het aandurven ons leven onder ogen te zien, onze angsten en frustraties te doorleven, ons hart te openen, dan zijn wij op weg naar genezing en geluk. Zo wordt ons gewonde hart geheeld. En zo heelt de levensenergie van ons hart onze persoonlijkheid.