Het hedendaagse personen- en familierecht

Het hedendaagse personen- en familierecht


Auteur:P. Vlaardingerbroek

  • Nederlands
  • Kluwer
  • september 2011
  • Samenvatting

    Dit boek behandelt het personen- en familierecht, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht. Het personen- en familierecht is – zowel qua wetgeving als rechtspraak – aan voortdurende verandering onderhevig, waardoor een nieuwe druk noodzakelijk was. De auteurs beogen aan de hand van huidige en toekomstige regelgeving, rechtspraak en internationale verdragen zoals het EVRM en het Verdrag inzake de rechten van het kind, een actueel overzicht te geven van het nu geldende personen- en familierecht. Daarbij is in deze uitgave ingegaan op de wijzigingen in het echtscheidingsrecht, zoals de invoering van het ouderschapsplan, het gewijzigde gezagsrecht en het jeugdbeschermingsrecht, zoals de invoering van de gesloten jeugdzorg.Het boek is bedoeld als studieboek in het hoger onderwijs (unversiteit en HBO) en als handboek voor allen die in de praktijk te maken hebben met het personen- en familierecht, zoals advocaten, rechters, notarissen, ambtenaren van de burgerlijke stand, medewerkers van de raad voor de kinderbescherming en medewerkers in de (justitiele) jeugdzorg.