Het Hart Als Zintuig

Het Hart Als Zintuig


Auteur:Stephen Harrod Buhner

  • Nederlands
  • 322 pagina’s
  • AnkhHermes
  • september 2006
  • Samenvatting

    Alle oude en inheemse volkeren hielden vol dathun kennis van de geneeskrachtige kruiden van deplanten zelf afkomstig was en niet gebaseerd wasop experimenten. Er zijn feitelijk twee manierenvan ‘kennen’, de lineaire verstandelijke methodeen de holistische methode van het hart. Waarnemingmet het hart kan zeer nauwkeurige en gedetailleerdeinformatie opleveren, mits de ‘waarnemingsfunctie’van het hart wordt ontwikkeld.Diverse vertegenwoordigers van de ‘hartmethode’passeren de revue: o.a. Luther Burbank, die aande wieg stond van de meeste voedselgewassendie we nu heel gewoon vinden, verder de groteDuitse dichter en geleerde Goethe en zijn metamorfose-onderzoek bij planten. Buhner gaat nawat de verschillende benaderingen gemeen hebbenen hoe ze te werk gingen. Met dit boek krijgtde lezer het instrumentarium aangereikt om hetwezen van de natuur met het hart te kunnen ervarenen de verworven inzichten ook praktisch tekunnen toepassen.