Het Grote Wonder

Het Grote Wonder


Auteur:L. Nilsson

  • Nederlands
  • 203 pagina’s
  • De Brink
  • maart 2000
  • Samenvatting

    Lennart Nilsson maakt al zijn beroepsleven lang de meest spectaculaire foto’s van alle stadia van de ontwikkeling van een baby, van bevruchting tot geboorte.Hij is steeds actief bezig gebleven met het zoeken naar nieuwe technieken om deze ontwikkeling zo goed mogelijk in beeld te brengen. De huidige editie verschilt dan ook op veel terreinen, zowel in beeld als in tekst, van de oorspronkelijke uitgave van veertigjaar geleden. Wat bleef is de onverminderde populariteit van deze zwangerschapsbijbel, al bijna 30 drukkenlang !Professor Treffers, gynaecoloog, zorgde ervoor dat de inhoud werd afgestemd op Nederland en Belgie.