Het grote boek over human performance management

Het grote boek over human performance management


Auteur:Wim van Beers

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Uitgeverij Thema
  • oktober 2012
  • Samenvatting

    Human Peformance Management (HPM) is de manier om mensen effectief te laten presteren en zo als organisatie betere resultaten te behalen. HPM berust op de absolute overtuiging dat het alleen wat kan worden met een onderneming door ervan uit te gaan dat mensen in principe bereid zijn zich voor die onderneming in te zetten. Het eigenlijke managen is dan niets meer of minder dan daarvoor de condities scheppen.Als managers meer naar de mogelijkheden van een medewerker kijken dan naar zijnbelemmeringen, is er een grotere kans op succes en resultaat. Focussen dus oppotentieel en dat verder ontwikkelen. Dit boek behandelt de principes die hieraan ten grondslag liggen en de technieken die daarbij kunnen worden toegepast.Behalve de theoretische uitgangspunten komen in Performance Management in depraktijk ook het bevorderen van de voortgang aan bod, beoordelen en belonen, ennatuurlijk de invoering van Performance Management in de organisatie.Performance Management in de praktijk is een uitermate praktisch boek voor leidinggevenden, adviseurs, HRM’ers en medewerkers met ambitie.