Het Grote Boek der Apokriefen

Het Grote Boek der Apokriefen


Auteur:Jacob Slavenburg

  • Nederlands
  • 1170 pagina’s
  • AnkhHermes
  • oktober 2009
  • Samenvatting

    ‘Een magier wordt boven Rome door Petrus uit de lucht gehaald; Judas krijgt een bijzondere opdracht; Jezus leert een weg naar vrede en geluk; Christus bezoekt het dodenrijk …’In de eerste eeuwen van het christendom werd er veel geschreven: evangelien, brieven, openbaringen, (ver)handelingen en andere teksten. Slechts enkele daarvan zijn opgenomen in het Nieuwe Testament, dat werd samengesteld toen er al sprake was van een door de orthodoxie gevormde leer. Veel inspirerende en vaak ontroerende geschriften, getuigenissen van een indringende spiritualiteit, zijn toentertijd door de kerk vernietigd. Een deel van deze boeiende literatuur is teruggevonden. In dit boek zijn al die ‘geheime’ teksten gebundeld. Het is daarmee de eerste vrijwel complete uitgave van alle apokriefe geschriften uit de eerste vier eeuwen in de Nederlandse taal. De eerste vrijwel complete uitgave van alle apokriefe geschriften uit de eerste vier eeuwen in de Nederlandse taal. Drs. Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van toonaangevende werken over het vroegste christendom. Hij is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands.