Het goede leven

Het goede leven


Auteur:Piet Gerbrandy

  • Nederlands
  • 107 pagina’s
  • Meulenhoff
  • april 2008
  • Samenvatting

    Piet Gerbrandy & Andreas KinnegingHet goede levenFilosofische briefwisseling op het scherp van de snedeHet goede leven laat een botsing tussen twee geesten zien, tussen een dichteren een filosoof, een romanticus en een ethicus. Inzet van de briefwisselingtussen Piet Gerbrandy en Andreas Kinneging, die eerder in Opiniowerd gepubliceerd, is de vraag hoe een goed, deugdzaam leven te leiden.Hoe, als een oplettende ruiter, het paard van de persoonlijke begeerten intoom te houden. Kinneging is de conservatief die stelt dat de deugdenleeruit de Grieks-Romeinse Oudheid en het christendom nog steeds het besterichtsnoer vormt voor een morele opvoeding en een ethisch leven. ClassicusGerbrandy voelt zich zeker aangetrokken tot de klassieke deugden,maar hij wil ook ruimte laten voor de emotie, de roes, het exces en detwijfel. Naast de ratio is er ook het beest in de mens.Het goede leven is een filosofische briefwisseling op het scherp van de snede.Gerbrandy en Kinneging sparen elkaar niet, waardoor je als lezer,heen en weer geslingerd door beider overtuigingskracht, gedwongenwordt zelf een standpunt in te nemen.De pers over Piet Gerbrandy:’Zijn poezie is op a-poetische wijze hoekig, nors en rauw.’ NRC HandelsbladDe pers over Geografie van goed en kwaad van Andreas Kinneging:’Hij zet de deur open van een intellectuele schatkamer waarvan velennauwelijks het bestaan nog vermoeden.’ De Groene Amsterdammer’Bijzonder stimulerend voor wie een ernstiger antwoord zoekt op de hedendaagseuitdagingen dan de ondraaglijk lichte postmoderne cliches.’ DeStandaard