Het geneeskundig proces

Het geneeskundig proces


Auteur:H.G.L. Grundmeijer

  • Nederlands
  • 360 pagina’s
  • Reed Business
  • mei 2013
  • Samenvatting

    De student moet leren klinisch redeneren om later als arts gezondheidsproblemen te kunnen diagnosticeren en behandelen. Daarvoor is kennis van klachten en ziekten nodig, maar ook van de achtergronden van het diagnostisch en het therapeutisch proces. Het Raamplan 2001, een gemeenschappelijk document van alle medische faculteiten in Nederland, beschrijft de eindtermen waaraan een arts aan het eind van de opleiding moet voldoen. Het vermogen tot klinisch redeneren is een van de belangrijkste ‘algemene eindtermen’.Inzicht in het geneeskundig proces is niet alleen voor (aanstaande) artsen van belang, maar ook voor andere (para)medische hulpverleners en voor docenten. De voorafgaande oplagen van ‘Het geneeskundig proces’ hebben duidelijk gemaakt dat het boek ook naar hen zijn weg heeft gevonden.’Het geneeskundig proces’ is geschreven door huisartsen, maar uitdrukkelijk is ook de gang van zaken in het ziekenhuis besproken. In het team van auteurs zijn alle medische faculteiten vertegenwoordigd.In deze geheel geactualiseerde derde druk zijn drie nieuwe hoofdstukken toegevoegd die ook te maken hebben met het geneeskundig proces: het omgaan met fouten, multimorbiditeit en polyfarmacie, en het bijhouden van medische kennis.Maak ook gebruik van de toevoegingen in de onlineleeromgeving StudieCloud. Kijk hiervoor op www.studiecloud.nl.’Dit boek is onmisbaar voor medische studenten, maar ook voor huisartsen en specialisten in opleiding.’V. Tielens in Medisch Contact’De redactie is in staat geweest een consistente en prettige stijl te hanteren ofschoon vele auteurs uit alle universiteiten hun bijdrage hebben geleverd.’W. van den Bosch in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde’Voor eenieder die betrokken is bij het “klinisch redeneren” is het een aanrader, wat ook zijn professionele achtergrond moge zijn.’F. Groeneveld, J. Brienen en S. Thomas in Huisarts en Wetenschap