Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen

Auteur:Marianne Thieme

  • Nederlands
  • 96 pagina’s
  • Cossee
  • februari 2009
  • Samenvatting

    Eigenlijk weten we het allemaal allang. De meeste dieren hebben geen leven. Kippen worden gefokt in dieronterende omstandigheden, varkens en koeien zien ook vaak het daglicht niet en sterven soms al in de vrachtwagen op weg naar het abattoir. Toch eten we gewoon ons dagelijks lapje vlees, misschien van de groene slager maar evenzo vaak gewoon van de supermarkt. Blijkbaar overtuigen de argumenten van ons dierenleed ons niet. Marianne Thieme probeert ons in haar scherpzinnige essay Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen op heel andere wijze te overtuigen. Ze laat zien dat wij met het ongebreideld consumeren van vlees onze eigen toekomst ernstig ondergraven wereldwijd is de veehouderij veel vervuilender dan het wegverkeer en alle andere vormen van het vervoer samen. ‘Als we met z’n allen drie dagen geen vlees eten, heeft dat op de uitstoot van broeikasgassen hetzelfde effect alsof we drie miljoen auto’s van de weg zouden halen’, schrijft ze. Marianne Thieme is zeker geen moraalridder, maar laat zien dat een kleine verandering in je leefpatroon grote gevolgen kan hebben. Lees en overtuig jezelf! Of doe als koningin Beatrix en eet voortaan een dag per week geen vlees.