Het geheim van Zionsburg

Het geheim van Zionsburg


Auteur:J. van Os

  • Nederlands
  • 493 pagina’s
  • Kosmos Uitgevers
  • mei 2008
  • Samenvatting

    Het geheim van Zionsburg beschrijft en openbaart de geschiedenis van een moderne samenzwering op mondiaal niveau. Het verhaal volgt een aantal momenten waarop specifiek Teutoonse (Duitse) samenzweringen van beslissende invloed zijn op de Europese geschiedenis. Uit onderzoek komt naar voren dat hedendaagse internationale samenzweringen hun wortels hebben in een eeuwenlange Teutoonse expansiedrift, erop gesteld de macht in handen te houden van een handjevol uitverkorenen, te weten adellijke families, grootindustrielen en Europese vorstenhuizen. Deze ontwikkelingen worden gevolgd op microniveau (de moord op een excentrieke Nederlandse miljonair en grootgrondbezitter) en op macroniveau (zoals de Hollandse vrijheidsstrijd, tot aan de hedendaagse Bilderberg Conferentie en kapitale mogendheden die van beslissende invloed zijn op politieke en globale ontwikkelingen).