Het geheim van Erasmus

Het geheim van Erasmus


Auteur:M. Tompot

  • Nederlands
  • 216 pagina’s
  • Mozaiek
  • oktober 2006
  • Samenvatting

    Wat is de relatie tussen de Goudse glazen en Erasmu? Waarom keerde Erasmus zijn geboortestad Gouda de rug toe? In deze spannende roman onthullen Maurits Tompot en Ines van Bokhoven de onbreekbare relatie tussen Gouda en Erasmus, de stad die de grote denker werkelijk voortbracht.Als de beroemde Goudse glasmaker Dirck Crabeth, kort na de verwoestende brand van de Sint-Janskerk in 1552, in het diepste geheim bij inquisiteur Herman Lethmaet wordt ontboden, vreest hij het ergste. Hij had zich immers verzet tegen de grootse plannen van de vroedschap om van de nieuwe kerk een pronkstuk te maken? Maar de inquisiteur is overtuigd van het bestaan van een onbekend werk van de inmiddels overleden Erasmus, getiteld Corpus Vitrearum (Het glazen lichaam). Het document, dat plannen zou bevatten voor gebrandschilderde glazen in de Sint-Jan, moet ergens verborgen zijn… Lethmaet vraagt Dirck het op te sporen en het te gebruiken voor zijn werk aan de nieuwe Sint-Janskerk.Geholpen door een jonge monnik gaat Dirck op zoek. Het zal een opdracht blijken die niet alleen hem in gevaar zal brengen, maar waarvan de gevolgen de stad zelf zullen doen verscheuren in tweestrijd en verraad…Maurits Tompot is al vijfentwintig jaar werkzaam in de kosterij van de St.-Janskerk in Gouda. In binnen- en buitenland geeft hij lezingen over de wereldberoemde gebrandschilderde glazen van de Sint-Jan. In deze spannende roman geeft hij zijn vondsten prijs.Ines van Bokhoven is schrijfster met een speciale interesse voor geschiedenis.