Het Gedragsspel

Het Gedragsspel


Auteur:Carl Jung

  • Nederlands
  • 105 pagina’s
  • 3Ls
  • april 2011
  • Samenvatting

    Geeft inzicht in eigen en andermans gedrag.Het spel is gebaseerd op het werk van Dr Carl Jung en Dr William Marston.Het spel is gebaseerd op het werk van Dr Carl Jung en Dr William Marston.Dr Carl Jung onderscheidde en beschreef in 1921 vier “typen” mensen aan de hand van vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuitie. Hij breidde deze vierdeling later uit door de tweedeling Introvert/Extravert eraan toe te voegen. In het kader van MDI zijn vooral de twee hoofdassen van Jungs systeem als basis genomen.Dr William Marston heeft vervolgens in zijn werk “Emotions of Normal People” gedrag afgezet langs twee andere assen: de as Passief versus Actief reagerend en de as Antagonistische (vijandige) omgeving versus Goedgezinde omgeving. Op basis hiervan ontwikkelde hij een vierkwadrantenconcept, DISC genaamd. Ieder mens vertoont volgens Marston bepaald gedrag in de D, I, S of C-categorie, maar neigt ertoe een zelfconcept te ontwikkelen dat in basis overeenkomt met een van de kwadranten. Hierdoor is gedrag objectief te observeren en te beschrijven, in plaats van subjectief en oordelend.ToelichtingHet gedragsspel bevat 105 kaarten. Op elke kaart staat een aspect van gedrag.