Boekbeschrijvingen

Het evangelie volgens Pilatus


Auteur:Eric-Emmanuel Schmitt

  • Nederlands
  • 280 pagina’s
  • Atlas-Contact
  • juni 2006
  • Samenvatting

    Een van de meest opvallende figuren uit de bijbel is Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder die Jezus veroordeelde en daarna zijn handen in onschuld waste. Zijn rol werd in verschillende Bijbelboeken verteld maar nog nooit door hemzelf. Het evangelie van Pilatus beschrijft eerst het persoonlijke levensverhaal van Jezus, daarna geeft Pilatus in brieven aan zijn broer Titus zijn versie van de gebeurtenissen weer. Hij vertelt vooral over zijn worsteling met het stadhouderschap van de moeilijke provincie Judea, de joodse schriftgeleerden en uiteraard Jezus zelf.

    Exit mobile version