Het evangelie volgens Markus, Mattheus, Lukas en Johannes

Het evangelie volgens Markus, Mattheus, Lukas en Johannes


Auteur:Hans Warren

  • Nederlands
  • 255 pagina’s
  • Samenvatting

    In 1977 is het tweeduizend jaar geleden dat een joodse heilige man werd geboren die zichzelf Gods zoon noemde. Jezus heette deze figuur, het middelpunt van vele legenden en historisch gezien slechts een vage schim. Hij bewoog zich in een kleine wereld, maar heeft toch een wereldwijde invloed uitgeoefend. Zijn boodschap lijkt tijdgebonden, maar heeft desondanks de eeuwen getrotseerd. Meer dan een halve eeuw na zijn dood werden de evangelien geschreven, propagandistische berichten over zijn leven en zijn leer. Deze geschriften behoren tot de meest vertaalde die er zijn, maar vrijwel alle uitgaven werden uitsluitend voor en door gelovigen gemaakt. Hans warren en Mario Molegraaf gingen zonder een dergelijke vooringenomenheid aan het werk. Ze lieten zich niet leiden door theologie en traditie, en zo ontstond deze vertaling, die velen zal verrassen en sommigen zal schokken. Duidelijk komt naar voren dat de evangelisten uiteenlopende visies op Jezus hadden. Het evangelie van Markus is vol mys