Het evangelie van Gods Zoon

Auteur:Jakob van Bruggen

  • Nederlands
  • 280 pagina’s
  • Kok
  • mei 1996
  • Samenvatting

    Dit deel vormt de voortzetting van Christus op aarde dat als het eerste deel van deze serie is verschenen en dat voornamelijk een chronologische beschrijving van Christus’ aardse geschiedenis bevat. In Het evangelie van Gods zoon wordt nu een meer thematische en synthetische beschrijving gegeven van het goede nieuwe dat Jezus predikte en tegelijk zelf in eigen persoon was. Aandacht wordt besteed aan algemene exegetische onderwerpen zoals de namen die in de vier evangelien voor Jezus worden gebruikt, de prediking over het koninkrijk der hemelen, het optreden van Johannes de Doper en de breuk met de Joodse leiders. Verder bevat het boek een gedifferentieerd beeld van de Joodse samenleving waarbinnen Jezus’ prediking gestalte kreeg en een uitgebreide bijlage over de rol van de Farizeeen als religieuze en politieke partij.