Het evangelie is joods… een eerherstel

Het evangelie is joods... een eerherstel


Auteur:D.H. Stern

  • Nederlands
  • 119 pagina’s
  • Gideon
  • juni 1998
  • Samenvatting

    Een eerherstel voor het volk waaruit de Messias is voortgekomen. De kerk heeft hierover eeuwenlang onjuiste opvattingen gehuldigd, vaak met verwoestende gevolgen. Aan de hand van de Schrift belicht dit boekje een waarheid die in het grootste deel van de kerkgeschiedenis genegeerd is. En het geeft antwoord op vragen als: Zijn de Joden en de kerk samen Gods volk? Is er, in het lichaam van de Messias, verschil tussen Jood en niet-Jood? Zal God zijn beloften aan de Joden nakomen? Is de Wet van Mozes nog van kracht? Moet de kerk evangeliseren onder Joden?David H. Stern (1935) is geboren in Los Angeles. Hij is econoom en was hoogleraar in zijn geboortestad. In 1972 kwam hij tot geloof in Yeshua, de Messias. Daarna studeerde hij theologie. In 1979 emigreerde hij met zijn gezin naar Israel. Hij is een vooraanstaande Messiasbelijdende Jood.